Arhiva admitere

2014

OFERTA EDUCATIONALA

CIFRE DE SCOLARIZARE PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA cu imatriculare intr-un an de studii superior-admitere 2014

 

An universitar 2014-2015

Sesiunea iulie- septembrie 2014

STUDII DE LICENȚĂ

 

Facultatea de Psihologie și Științele Educației asigură pregătirea academică în următoarele specializări, organizate de domenii de licență:

 

  1. Domeniul PSIHOLOGIE

·         Specializarea PSIHOLOGIE: forma de învățământ zi, durata studiilor 3 ani, 180 credite

 

  1. Domeniul ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI

·         Specializarea PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ: forma de învățământ zi, durata studiilor 3 ani, 180 credite

·         Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR, forma de învățământ zi, durata studiilor 3 ani, 180 credite

·         Programul de PREGĂTIRE PSIHOPEDAGOGICĂ

 

  1. Domeniul ASISTENŢĂ SOCIALĂ

·         Specializarea ASISTENŢĂ SOCIALĂ, forma de învățământ zi, durata studiilor 3 ani, 180 credite

 

LOCURI VACANTE

Sesiunea septembrie 2014

 

DOMENIUL DE LICENȚĂ

PROGRAMUL DE LICENȚĂ

Locuri disponibile pentru sesiunea de admitere septembrie 2014

ZI,

fără taxă

ZI,

cu taxă

Psihologie

Psihologie

-

5

Științele educației

Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar

-

-

Psihopedagogie specială

-

27

Asistență socială

Asistență socială

-

35

TOTAL

67

 

 

STUDII DE MASTERAT

 

 

Facultatea de Psihologie și Științele Educației organizează programe de masterat, pe următoarele domenii:

 

  1. Domeniul PSIHOLOGIE

·         Specializarea PSIHODIAGNOZA PERSONALITĂŢIIforma de învățământ zi, durata studiilor 2 ani, 120 credite

 

 

  1. Domeniul ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI

·         Specializarea MANAGEMENT EDUCAŢIONAL,forma de învățământ zi, durata studiilor 2 ani, 120 credite

·         Specializarea STRATEGII DE COMUNICARE ŞI ÎNVĂŢARE EFICIENTĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR, forma de învățământ zi, durata studiilor 2 ani, 120 credite

·         Specializarea TERAPII ŞI COMPENSARE A TULBURĂRILOR DE COMUNICARE, forma de învățământ zi, durata studiilor 2 ani, 120 credite

 

CIFRE DE ȘCOLARIZARE 2013

METODOLOGIE PROPRIE privind organizarea şi desfăşurarea  Concursului de Admitere  la  Studiile de LICENTA Sesiunea iulie - septembrie 2013

METODOLOGIE privind organizarea şi desfăşurarea Concursului de Admitere la studii universitare de masterat, sesiunile iulie şi septembrie 2013  în Universitatea “Ovidius” din Constanţa

--------------------------------------------------------

CRITERII DE ADMITERE

 

ADMITERE 2014

PROBE DE CONCURS

 

STUDII DE LICENŢĂ

Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi, în limita numărului de locuri aprobate.

 

Media de concursse calculează astfel:

-100%- media Examenului de BACALAUREAT (CONCURS DE DOSARE)

 

În situaţia în care sunt medii egale, se apelează la criterii de departajare:

a)    nota obţinută la Examenul de Bacalaureat la proba scrisă la Limba română;

b)   nota obţinută la examenul de bacalaureat  la proba specifică profilului după cum urmează:

§  pentru profilul real din filiera teoretică: proba la matematică;

§  pentru profilul umanist din filiera teoretică: proba la o limbă de circulaţie internaţională;

§  pentru filiera tehnologică:probă scrisă disciplinară specifică profilului;

§  pentru filiera vocaţională: proba scrisă, după caz, specifică profiluluiori specializării.

 

Pentru domeniul Ştiinţele educaţiei, specializarea Pedagogie învăţământ primar şi preşcolarcandidaţii vor susține Probele de aptitudini (eliminatorii) la Comunicare în limba română, Desen, Educaţie fizică şi Muzică, cu rezultat ADMIS/RESPINS.

 

STUDII DE MASTERAT

Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi, în limita numărului de locuri aprobate.

 

Media de concursse calculează astfel:

-50%-media probei orale sub formă de INTERVIU-prezentarea unui proiect de cercetare ştiinţifică.

-50%-media Examenului deLICENŢĂ

 

În cazul existenţei mai multor candidaţi cu medie egală cu cea a ultimului loc repartizat, aceştia sunt declaraţi admişi dacă numărul suplimentar de locuri nu depăşeşte 2% din numărul de locuri repartizate iniţial pe facultăţi sau pe universitate. În situaţia în care sunt necesare mai multe locuri suplimentare, pentru încadrarea în sporul de 2%, se apelează la criterii de departajare:

 

a)    în baza notelor obţinute la proba de concurs-INTERVIU, în ordinea descrescătoare a acestora;

b)   în baza mediei Examenului de LICENŢĂ

c)    în baza notei obținute la Elaborarea şi susţinerea lucrării de licenţă

 

Structura proiectului de cercetare

---------------------------------------------------------

ACTE NECESARE

STUDII DE LICENŢĂ ACTE NECESARE LA INSCRIERE

STUDII DE MASTERAT ACTE NECESARE LA INSCRIERE

---------------------------------------------------------

ANUNTURI ADMITERE

 

Admitere 2014 - sesiunea septembrie

ANUNŢ IMPORTANT

 

DATA SUSȚINERII PROBEI DE ADMITERE (INTERVIU):21.09.2014

LOCAȚIILE:

·    SALA P55, CAMPUS A:PSIHODIAGNOZA PERSONALITĂȚII

·    SALA 215 A,CAMPUS A: MANAGEMENT EDUCAȚIONAL

                                              TERAPII ȘI COMPENSARE

 

CANDIDAŢII SUNT INVITAŢI SĂ SE PREZINTE

CU  30 DE MINUTE  INAINTE DE ORA LA CARE AU FOST PLANIFICAŢI, AVÂND ASUPRA LOR:

CARTE DE IDENTITATEȘI LEGITIMAȚIA DE CONCURS.

 

COMISIA DE ADMITERE 

PROGRAMAREA CANDIDAȚILOR PENTRU SUSȚINEREA PROBEI DE ADMITERE

 

--------------------------------

 

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI

PROGRAMUL DE INSCRIERI PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE MASTERAT S-A PRELUNGIT PÂNĂ ÎN ZIUA DE 20.09.2014. PROBELE DE CONCURS (INTERVIU) PENTRU DOMENIILE DE MASTERAT PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI SE VOR SUSȚINE ÎN ZIUA DE 21.09.2014.

 
Calendarul admiterii la programele de Masterat din cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației, sesiunea septembrie 2014, se modifica astfel:
-20.09.2014-ultima zi pentru depunerea dosarelor de înscriere;
-21.09.2014-susținerea probei de admitere (proba Interviu);
-22.09.2014-afișarea rezultatelor concursului de admitere.

 

Admitere 2014 - sesiunea iulie

ANUNT: Contestatiile pentru probele scrise la Facultatea de Farmacie, Facultatea de Litere, Facultatea de Teologie si Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei se vor depune in data de 26.07.2014, in intervalul orar 9-14.00, la Registratura Universitatii Ovidius din Constanta, B-dul Mamaia nr.124.

ANUNT IMPORTANT - PROBA ELIMINATORIE - SPECIALIZAREA: PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR

PROGRAMAREA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA CONCURSUL DE ADMITERE PENTRU SUSTINEREA PROBELOR ELIMINATORII - SESIUNEA IULIE 2014 - SPECIALIZAREA: PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR

---------------------------------------------------------------

CALENDAR ADMITERE

 

Calendarul admiterii la programele de Masterat din cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației, sesiunea septembrie 2014, se modifica astfel:
-20.09.2014-ultima zi pentru depunerea dosarelor de înscriere;
-21.09.2014-susținerea probei de admitere (proba Interviu);
-22.09.2014-afișarea rezultatelor concursului de admitere.

 

Calendar admitere - sesiunea iulie - septembrie 2014

ÎNSCRIERILE 2014 SE DESFĂŞOARĂ ÎN CAMPUS, CORPUL A, SALA P55, PARTER.

Calendar admitere - sesiunea iulie - septembrie 2012

---------------------------------------------------------------

REGULAMENT ADMITERE

 

METODOLOGIE PROPRIE privind organizarea şi desfăşurarea  Concursului de Admitere  la  Studiile de LICENTA Sesiunea iulie - septembrie 2014

METODOLOGIE privind organizarea şi desfăşurarea Concursului de Admitere la studii universitare de masterat, sesiunile iulie şi septembrie 2014  în Universitatea “Ovidius” din Constanţa

METODOLOGIE PROPRIE privind organizarea şi desfăşurarea  Concursului de Admitere  la  Studiile de LICENTA Sesiunea iulie - septembrie 2013

METODOLOGIE privind organizarea şi desfăşurarea Concursului de Admitere la studii universitare de masterat, sesiunile iulie şi septembrie 2013  în Universitatea “Ovidius” din Constanţa

----------------------------------------------------------------

TAXE

 

STUDII DE LICENŢĂ - TAXE DE ŞCOLARIZARE ŞI DE ADMITERE - CIFRE DE ŞCOLARIZARE - An univ. 2014-2015 - Sesiunea iulie- septembrie 2014

STUDII DE MASTERAT - TAXE DE ŞCOLARIZARE ŞI DE ADMITERE - CIFRE DE ŞCOLARIZARE - An univ. 2014-2015 - Sesiunea iulie - septembrie 2014

TAXE 2012-2013