Criterii de admitere

Arhiva

 2021

1. ESEU MOTIVATIONAL FPSE - PROGRAME DE LICENTA

2. STRUCTURA PROIECTULUI DE CERCETARE - PROGRAME MASTERAT

3. STRUCTURA DOCUMENTULUI PENTRU PROBA DE INTERVIU - MASTERAT DIDACTIC

4. TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE - MASTER MANAGEMENT EDUCATIONAL

5. TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE - MASTER PSIHODIAGNOZA PERSONALITATII

6. CRITERII DE DEPARTAJARE - PROGRAME DE LICENTA

7. CRITERII DE DEPARTAJARE - PROGRAME MASTERAT

Admitere 2020

ESEUL MOTIVATIONAL-PROGRAMELE DE LICENTA

STRUCTURA PROIECTULUI DE CERCETARE - PROGRAME MASTERAT

STRUCTURA DOCUMENTULUI PENTRU PROBA DE INTERVIU - MASTERAT DIDACTIC

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE -MANAGEMENT EDUCATIONAL

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE- PSIHODIAGNOZA PERSONALITATII

CRITERII DE DEPARTAJARE - PROGRAME DE LICENTA

CRITERII DE DEPARTAJARE - PROGRAME MASTERAT

 

 

Admitere 2019

ESEUL MOTIVATIONAL-PROGRAMELE DE LICENTA

PROBE APTITUDINI-PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR

PROIECTUL DE CERCETARE-MASTERAT

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE -MANAGEMENT EDUCATIONAL

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE- PSIHODIAGNOZA PERSONALITATII

 

 

 

Admitere 2018

 

SESIUNEA DE ADMITERE IULIE-SEPTEMBRIE 2018 

 

 

 

Admitere 2016

 

Criterii de admitere pentru anul universitar 2016 – 2017

 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

 

Media de admitere la toate Programele de licență: Psihologie, Psihopedagogie specială, Pedagogia învățământului primar și primar, Asistență socială, se va calcula după cum urmează:

 

-100% media de la Examenul de Bacalaureat.

 

În situaţia în care sunt medii egale, se apelează la criterii de departajare:

a) nota obţinută la Examenul de Bacalaureat la proba scrisă la Limba română;

b) nota obţinută la examenul de bacalaureat  la proba specifică profilului dupa cum urmează: pentru profilul real din filiera teoretică:proba la matematică; pentru profilul umanist din filiera teoretică: proba la o limbă de circulaţie internaţională;pentru filiera tehnologică: probă scrisă disciplinară specifică profilului; pentru filiera vocaţională: proba scrisă, după caz, specifică profilului ori specializării;

Pentru domeniul Ştiinţe ale educaţiei, specializarea Pedagogie învăţământului primar şi preşcolar candidaţii vor suţine Probele de aptitudini (eliminatorii) la Comunicare în limba română, desen, educaţie fizică şi muzică, cu rezultat ADMIS/RESPINS.

 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

 

Media de admitere la Programele de master: 

·        Psihodiagnoza personalității,

·        Management educațional,

·        Terapii și compensare a tulburărilor de comunicare se va calcula după formula:

 

-50%- media probei orale sub formă de Interviu- Prezentarea unui proiect de cercetare stiintifică;

-50%-media Examenului de licenţă. 

 

În situaţia în care sunt medii egale, se apelează la criterii de departajare:

a) în baza notele obţinute la proba de concurs-interviu, în ordinea descrescătoare a acestora;

b) în baza mediei Examenului de licenta;

c) în baza notei obtinute la Elaborarea si sustinerea lucrării de licenţă

 

 

 

Admitere 2015

Criterii de admitere pentru anul universitar 2015 – 2016

 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

 

Media de admitere la toate Programele de licență: Psihologie, Psihopedagogie specială, Pedagogia învățământului primar și primar, Asistență socială, se va calcula după cum urmează:

-100% media de la Examenul de Bacalaureat.

În situaţia în care sunt medii egale, se apelează la criterii de departajare:

a) nota obţinută la Examenul de Bacalaureat la proba scrisă la Limba română;

b) nota obţinută la examenul de bacalaureat  la proba specifică profilului dupa cum urmează: pentru profilul real din filiera teoretică:proba la matematică; pentru profilul umanist din filiera teoretică: proba la o limbă de circulaţie internaţională;pentru filiera tehnologică: probă scrisă disciplinară specifică profilului; pentru filiera vocaţională: proba scrisă, după caz, specifică profilului ori specializării;

Pentru domeniul Ştiinţe ale educaţiei, specializarea Pedagogie învăţământ primar şi preşcolar candidaţii vor suţine Probele de aptitudini (eliminatorii) la Comunicare în limba română, desen, educaţie fizică şi muzică, cu rezultat ADMIS/RESPINS.

Probele de aptitudini

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

 

Media de admitere la Programele de master: Psihodiagnoza personalității, Management educațional, Terapii și compensare a tulburărilor de comunicare se va calcula după formula:

-50%- media probei orale sub formă de Interviu- Prezentarea unui proiect de cercetare stiintifică;

-50%-media Examenului de licenţă. 

În situaţia în care sunt medii egale, se apelează la criterii de departajare:

a)în baza notele obţinute la proba de concurs-interviu, în ordinea descrescătoare a acestora;

b)în baza mediei Examenului de licenta;

c)în baza notei obtinute la Elaborarea si sustinerea lucrării de licenţă